Wolność! Bez odpowiedzialności?!

Wystawa przygiotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem «Ślad» przedstawion po raz pierwszy w marcu 2003 r w Teatrze Academia w Warszawie i w tym też roku we wrześniu  w Die w ramach Polskiego Roku we Francji. Polsko francuski katalog dotowanymetafora  był przez Ambasadę Francji w Warszawie 18 Katalog niebieski historia - copie    

«Drogi wolności i zniewolenia » 2017

 «Drogi wolności i zniewolenia » - Kategorie wolności i niewoli w rozumieniu Francuzów i Polaków. Ankieta prowadzona we Francji i w Polsce Pracę artystyczną nad tematem wolności i zniewolenia rozpoczęłam w 2003 roku organizując w Warszawie wystawę Wolność! Bez odpowiedzialności? Tak!? Nie!? (zobacz stronę) W latach następnych pod tym samym tytułem otworzyłam witrynę internetową do której zaprosiłam... Lire la Suite →

Gra «O wspólną wolność» 2016

Aby zrozumieć skomplikowane zagadnienie wolności, w latach 2010 – 2014 przeprowadziłam ankiety w Polsce: w Przysusze, w okolicznych wsiach i w Warszawie we Francji: w mieście Die, we wsiach departamentu Drôme i w Paryżu. w mieście Przysucha, we wsiach okolicznych i w Warszawie.  Spotkane osoby prosiłam, by odpowiedziały na pytanie o ich osobistą wolność i zniewolenie.... Lire la Suite →

Site Web créé avec WordPress.com.

Retour en haut ↑