Galeria «0» 1971 – 1972 Galeria Repassage 1973 – 1978

Galeria «0» 

1972 październik – grudzień1972

(Poniższa strona witryny przedstawia archiwum przeźroczy Cieślarów. Wszystkie fotografie objęte są prawem autorskim)

Stworzona przez Pawła Freislera w klubie Sigma przy Uniwersytecie Warszawskim Galeria «0» grupowała nastpujących artystów: Marek Konieczny, Przemysław Kwiek, Jan-Stanisław Wojciechowski, Wiktor Gutt, Waldemar Raniszewski, Krzysztof Zarębski,  Tomasz Sikorski, Anastazy Wiśniewski, Grzegorz Kowalski, Grupa w składzie, Krzysztof Pęciński, Elżbieta i Emil Cieślar…  

W ramach dziłań Galerii «0» odbyło się również wydarzenie artystyczne – «Czyszczenie Sztuki». Zorganizowane było ono 5 i 6czerwca 1972 przez Włodzimierza Borowskiego, Pawła Feislera i Jana Świdzińskiego z udziałem między innymi artystów z Wrsztatu Formy Filmowej z Łodzi : Józefa Robakowskiego, Janusza Połomskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Wacława Antczaka, Jaceka Łomnickiego, …

Kilka przykładów działań :

 «Spektakl z dziewczyną i pigmentem» – Krzyszofa Zarębskiego

K Zarębski Spekcacle avec la fille et le pigment 72

«Listy»  Marka Koniecznego

Marek Konieczny La lettre de rencontre 72

«Wejdź­!» instalacja Grzegorza Kowalskiego

Grzegorz Kowalski Passe!

«Morfologia żółci» – Krzysztofa Pęcińskiego

Krzysztof Pęciński Morfologia Jaunne

«Koncert» Krzysztofa Zarębskiego

K Zarębski Concert slajd 1

5 i 6 jczerwiec 1972 «Czyszczenie Sztuki »

Przykłady zorganizowanych przez Włodzimierza Borowskiego, Pawła Feislera i Jana Świdzińskiego wydarzeń artystycznych 

Le nétoyage de l'art

«Kalejdoskop czyli popatrz przez rurę» – Elżbiety i Emila Cieślarów

 

listopad 1972 «Wykroje krawieckie» Elżbiety i Emila Cieślarów

(w kolekcji Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski – Warszawa)

w galerii « 0 » Cieślarowie przedstawili instalację szesnastu stroi z pakowego papieru wykonanych na podstawie patronu miesięcznika austryjackiego Burda   (zobacz stronę…)

01 Vêtements de patron de couture 72

Galeria Repassage 1973  1978                                                                 

Elżbiety i Emila Cieślarów  to przestrzeń totalnej wolności

 dla wystawiających w niej artystów.

(Poniższa strona witryny przedstawia archiwum przeźroczy Cieślarów. Wszystkie fotografie objęte są prawem autorskim)

 

Na zdjęciach Krakowskie Przedmieście przed Galerią Repassage: na lewo Akademia Sztuk Pięknych i kościół Świętego Krzyża. Na prawo brama Uniwersytetu Warszawskiego i w głębi Polska Akademia Nauk w pałacu Staszica.

«Galeria Repassage» jest dziełem Elżbiety i Emila Cieślarów. W czasie pięciu lat pokazali oni działania ponad 70 artystów polskich i europejskich. Galeria usytuowana w centrum Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Warszawskiego i prawie naprzeciw Akademii Sztuk Pięknych na swych wernisażach gromadziła studentów, profesorów tych uczelni i przechodniów deptaka jakim było Krakowskie Przedmieście.

 

Wystawy i wydarzenia w Galerii Repassage

05 – 23 marzec1973 – Otwarcie pierwszej wystawy w Repassage-u dokumentacją działań «Galerii 0» Paweła Freislera (patrz wyżej fotografie i ich opisy)

27 czerwiec 1973 przeentacja programu Galeri Repassage :

Jacek Malczewski 1

Dzieci Cieślarów, Ania i Paweł «trzymają straż» prze obrazem «Święty Franciszek z Chimerami, albo autoportret» Jacka Malczewskiego, znakomitego przedstawiciela polskiego symbolizmu z przełomu XIX i XX wieku. Był on objęty czarną listą cenzury od 1968 roku.

02 -14 kwiecień 1973 «Autoportret» i «Palmy» – dwa obrazyTomasza Osińskiego

03 Portret Osiński 72

04 Palma Osiński 72

18-28 avril 1973 – «Transfiguracja» –  instalacja Andrzeja Goryńskiego

Adrzej Goryński Odbicie 72

Adrzej Goryński Odbicie 72

14 – 24 maj 1973 «Słoń» – monumentalna rzeźba głowy słonia zrealizowana z różowyego brystolu przez Elżbietę & Emila Cieślarów. (zobacz stronę…) (W kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych)

07 Elephant noire et blanc

14 – 24 maj 1973 «Włodzimierz Borowski udziela informacji na temat głowy słonia»

09 W.Borowski

Czerwiec 1973 – «Sytuacja tantestyczna» – Mariai Orzęckiej i Waldemara Chądzyńskiego – Installacja w Galerie z licznych przedmiotów codziennego użytku.

Maria Orzęcka Waldemar Chądzyński 72

25 lipiect-08 sierpień1973 «Extérieurement» Andrzej Dłużniewskiego

11 Andrzej Dłużniewski 72

15-30 wrzesień 1973 «Labirynt». Instalacja Elżbiety i Emila Cieślarów. Pomiędzy białymi ścianami Galerii zawieszono korytarze z gazy. Własność Fundacji Egit.

(zobacz stronę…)  jak również video Elżbiety notujące realizację « Labiryntu» na pagórkach winnic ponad miasteczkiem Die w 2015 r.  Zobacz tą stronę 

Październik 1973 – kwiecień 1974 –Prezentacja galerii niezależnych (od państwa).

Wystawiono :

Galerię « Pi » Kraków, « Galerię Sztuki Aktualnej» Wriocław, galerie « Tak i Nie » rocław, galerie « Remont » Warszawa, galerie « Akumulatory 2 »Poznań, « Bureau de poezji» Warszawa, Centrum Sztuki Wrocłąw, «Galerię Sztuki Współczesnej» Warszawa, Galerię «Znak» Bialystok, galerię «Katowice», galerię « El » Elbląg, «Studio Kompozycji Emocjonalnej» Wroclaw, galerię  «EM» Wroclaw, galerię «80 x140» Łódź, galerię «Krzysztofory» Kraków, galerię „A4”, bibliotekę Andy Rottenberg, galerię  „Adres” Łódź, «Laboratorium Sztuki» Poznań.

Ciąg dalszy wystaw artystów Galerii Repassage

Styczeń 1974 «Sałatki» – Tomasz Sikorski

14a Tomasz Sikorsk 1973

14B72Tomasz Sikorsk 1973 slajd 1

1974 – «Procesy metafizyczne» – Margrit Kahle – «Metodą i sensem pracy  jej treścią jest ciało ludzkie jako całość funkcjonalna, jakop postać odczuwania, jako zakres przeżycia organiczno-logicznego. Czynnik czasu otrzymuje znaczenie w formie koncentracji ruchu, gestów, i odkryć przestrzennych. Fot. «Koło czasu»

Margrit Kahl Le cercle du temps 72

2 – 10 maj 1974 – «5 x 5» – Wytawa Ryszarda Winiarskiego

13A Ryszard Winiarski

15 – 23 mai 1974 «Wszystkiego potrochu – Osobowość» – Wystawa Halinay Zawadzkiej

 15 Halina Zawadzka7218 H. Zawadzka 72

 

19 Halina Zawadzka Osobowosc 72

8 – 10 czerwiec 1974  «Repassage miejski»

Dwudniowe wydarzenie «Repassage miejski» miało na celu konfrontację działań zaproszonych do Warszawy artystów innych miast z przechodniami warszawskich ulic i parków. Równie istotna stała się jednak konfrontacja z władzą, która zabroniła nam wszelkich ulicznych wystąpień.

Przykłady artystycznych działań w czasie «Repassage’u miejskiego»:

«Transmisja uliczna» performance Piotra Bernackiego

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

«Mieszkanie» – Jerzego Trelinskiego, Tadeusz Piechury –

Teren działania : przejście podziemne na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia z ulicą Traugutta. W przejściu tym projektowano zaranżowanie wnętrza małego współczesnego mieszkania w którym przebywać mieli autorzy. Akcja została ograniczona przez policję polityczną do zmagazynowania mebli w bramie Galerii.

Repassage Urbaine Passage souterain 72

«Osmoza» – performance – Krzysztofa Zarębskiego – Planowany teren działania Ogród Saski. Realizacja: teren ogrodów Uniwersytetu. Zawodowa kosmetyczka położyła na piersiach, brzuchu i ramionach autora plasterki marchwi i ogórka. «Było to oznaczenie strefy kontaktu człowieka z rośliną. Oznaczone strefy stają się nowymi polami artystycznymi.»

 

«Zasadzka» – performance – Kryystofa Zarębskiego. Planowany teren działania – Ogród Saski. Realizacja – teren ogrodów Uniwersytetu. Instalacja taśmy magnetycznej z nagraniem muzyki Stephan Montague Taśma odtwarzając dźwięk, przesuwała się po trawie by zapaść się do wykopanej w trawniku zasadzki.

 

«Camera obscura» – l’instalacja d’Elżbiety i Emila Cieslar ów.Wykorzystano w niej zasadę Camera obscura by wyświetlić obrazy ruchu ulicznego na białych ścianach kubika z dermy. Ponieważ zakazano ustawienia go na Krakowskim Przedmieściu, odwrócono kubik białymi ścianami na zewbątrz i zawieszono kłódkę na wejściu do niego (zobacz stronę…)

La cadena ala UNE

« Ćwiczenia sakralne» – działanie Michała Boguckiego – «Rysuję koła – obrazy rzeczywistości duchowej – symbole poznania irracjnalnego – znaki wieczności.»

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

«Climacterium» – Zbigniewa Jeża – W kabinie ustawiono krzesło na którym umieszczonoa fotografię nagiej kobiety i napis «Siadać ostrożnie – ziemia kręci się w tym kierunku.»

Z Jeż Studio Kompozycji Emocjonalnej 72 slajd 2

«Odbicie» – działanie Wienczyslawa Kostowa – Odbicie lustrzane budynku kaplicy uniwersyteckiej wymalowano przed nią na asfalcie dziedzińca.

Winczyslaw Kostrow Odbicie 72

«Kompozycja horyzontalna» – Grzegorz Kowalskiego – Odlane w cemencie twarze przyjaciół autora mialy być pogrzebane na polanie między drzewami publicznego parku… Zakaz policji politycznej uniemożliwił realizację.

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

KONIEC REPASSGEU MIEJSKIEGO

Ciąg dalszy wystaw Galerii Repassage

1974  – « Przedmiot – Assemblage fotograficzny» «Dewocjonalia» – Wystawa tableaux Grzegorza Kowalskiego

05 G. Kowalski Objet Photographique 72

06 Grzegorz Kowalski Objet de dévotion72

24 sierpień – 15 septembre 1974 – «Zbiór prac i wnętrze Galerii stanowiły całość.» Edward Krasiński

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

« Zbiór butów używanych czyli plagiat» –  Elżbiety i Emila Cieślarów – od 17 lutego 1975 aż do Stanu wojennego i interwencji ZOMO 13 grudnia 1993  kolekcja była udostępniana  publiczności.

Kolekcja stworzona z butów przyjaciół i znajomych została oddana do dyspozycji publiczności w Galerii Repassage. Każda para zostala opatrzona metką z nazwiskiem użytkownika. W wyniku wymiany butów metki zawieszone na butach zyskiwały nowe nazwiska osób wymieniającyvh je. (zobacz stronę…)

02c Chaussures et pieds72

17 – 22 luty1975 – «Buty» Grzegorza Kowalskiego – Zawieszono w Galerii plansze z fotografiami 162 par butów przyjaciół i znajomych autora. «Zdjęte z nóg buty, pozbawione prestiżu właściciela, niejako gołe, miały być podniesione i wydane zarazem na publiczne oglądanie. Nie wiem co z tego wynikało»

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

28 luty 1975 – «Teatr Hildegarda i Kontekst 30 gagów» i «Czułość» – dwa speckakle Paweła Freislera i Jerzego-Juk Kowarskiego.

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

14-18 kwiecień 1975 – «Obchód» Jerzy Kalina – instalacja 9 łóżek szpitalnych wewnątrz Galerii Repassage. Miejsce pacjentów zajęły : kartofle, cebula, kwiaty doniczkowe, ciasto, ziemia, piasek itp. Z uwagi na odbywające się procesy wegetacyjne i nasuwające się skojarzenia autor nazwya swoje prace «piktogramami żyjącymi». Odwiedzający wystawę wkładali białe fartuchy.

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

24 – 30 kwiecień 1975 – «Studium zapisu fotograficznego» – Wiktora Gutta Waldemara Raniszewskiego. Wystawa zbioru fotografii Krakowskiego Przedmieścia wybranych i zestawionych ze sobą według formy i znaczenia. Część z nich została wykorzystana do afiszu Galerii Repassage.

04 W Gutt i W Raniszewski Etude de notation photo

Fragmenty «Rozmowy plastycznej» – Wiktora Gutta Waldemara Raniszewskiego. 

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

28 kwiecieć -15  mai 1975 – «Moje spotkanie z nim» – Bartełomieja Szulczewskiego – Instalacja: na zawieszone na rusztowaniu odlewy gipsowe poćwiartowanych świń rzutowano przezrocza przedstawiające przechodniów. Urządzenie nagłańniające transmitowało do wnętrza hałas uliczny. Reflektor oślepiał wchodzącego. Rozdawano ulotki «Przechodniu kup homogenizowane życie w aerozolu /…/»

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

12-13 maj1975 – «Kolor» – Bartka Szulczewski – w przestrzeni galeri na wysokości ludzkich szyi rozpięto na cienkich nitkach psie obroże. Jenocześnie na ścianach wyświetlano przezrocza z bajek dla dzieci.

 03 Bartek Szulczewski C'est-à-dire 72

16 – 30 maj 1975 – «Pierwszy Werksatz» – Franz Erhard Walther – demonstracja procesu powstawania dzieła. Przedstawiono dokumentację instrumentów do ćwiczweń.

Franz Erhard Walter Le premier Werksat 72

28-30 maj 1975 – «Drzwi» – Pitr Piwowarczyk – Drzwi zostały zainstalowane na chodniku przed Galerią Repassage. Szpara u dołu drzwi oświetlona była ukrytą tam jarzeniówką.

Piotr Piwowarczyk Porte 72

3 – 14 juin 1975 – «Krzesło» – Wystawa fotograficznych tableaux– Grzegorza Kowalskiego «Propozycja pozowania do zdjęć nago brzmi u nas dzisiaj skandalicznie. Jednakże 48 osób zgodziło się usiąść na krześle nago w 12 pozach.»

07 Grzegorz Kowalski Le temps 72

18-19 lipiec 1975 – «Double concept» – Miroslawa Kliwara  –   spotkanie z inicjatywy Andrzeja Partuma.

Wienceslaw Kliwar Double concepte 72

Wrzesień 1975 do lutego1978  – «Karuzela postaw» – –  Elżbiety i Emila Cieślarów  – Seria akcji skierowanych przede wszystkim do artystów. Prace nad Karuzelą postaw podjęliśmy w reakcji na dokonywane przez krytyków arbitralne wybory i oceny artystów i ich dzieł. Artysta i filozof zarazem, Jan Stanisław Wojciechowski krótko przedstawia tą ważną dla nas pracę: « Karuzela postaw to próba ogarnięcia poprzez abstrakcyjny model wszystkich istniejących i wirtualnych postaw artystycznych.„ » Poniżej performensy Cieślarów w czasie wystawy Galerii Repassage w galerii Zachęta w 1993 r.(zobacz stronę…)

07b Carrousel a Zachęta dance 72

Maj 1976 – «Wizualne i niewizualne aspekty przestrzeni» – Krzysztofa Junga – Spektakl ten zrodził się z nie zrealizowanego pomysłu teatru plastycznego dla niewidomych.

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

20 wrzesień – 5 grudzień 1977 «Kultura niszcząca» Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego. Prezentacja obejmowała równoległą projekcję 2 zestawów slajdów, zestaw fotografii więźniów obozu koncentracyjnego i «dzikich» którym towarzyszyła muzyka J. S. Bacha i ludów pierwotnych. Pracę wystawiono również w czasie historycznej wystawy Galerie Repassage w galerii Zachęta – 1993 r.

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Fotografia «Babci indiańskiej» zrobiona przez Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego

0 W Gutt i W Raniszewski La grande mere Indienne 72

Listopad 1979 – «Cięcie» – Jerzego Słomy-Słomińskiego – «… Jerzy zaczął powoli ciąć żyletką skórę na piersi od lewego ramienia ku dołowi i w prawo. Krople krwi wypełniały ślad żyletki.» (cytat z listu G. Kowalskiego do Elżbiety Cieślar)

 

Ce diaporama nécessite JavaScript.

 Listopad 1993 – «Portret totalny Karola Marxa » – Krzysztof Bednarski – fotografia z wystawy Galerii Repassage w czasie historycznej jej wystawy w galeri Zachęta .

K Bednarski Le portret total de Karle Marx 72

1980 – Reźby Romana Woźniaka wystawione w czasie historycznej wystawy Galerie Repassage w galerii Zachęta – 1993 r.

Roman Woźniak Sculpture 72

WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :